Dream Wolves
2012. Oil on canvas.
< >

Fullscreen (ctrl+f)